Tarief 2016

Ongewijzigd tarief 2016

Voor de eerste helft van 2016 zullen wij, net als de afgelopen vier jaar, geen inflatiecorrectie doorvoeren. Ons tarief blijft daarom 83 euro per consult. voor de tweede helft van het jaar zullen we dit opnieuw bekijken en mocht er iets wijzigen dan zullen wij dit tijdig kenbaar maken.

Volg ons via Facebook
Update
Gewijzigde vergoedingen in uw zorgverzekering
Er wordt druk gestudeerd
Open dag
Congres in Arnhem: Het Fasciale Systeem
Eerste stappen in het onderwijs
Nascholing
Onze nieuwe website!