Neurologisch

Onder neurologische aandoeningen verstaan wij klachten als gevolg van irritatie van zenuwen. Symptomen van deze aandoeningen zijn bijvoorbeeld tintelingen, krampen, schietende pijn, krachtverlies en trillingen in ledematen.

Neurologische klachten zijn onder te verdelen in twee groepen. Perifeer neurologische aandoeningen zoals: Hernia, Ischias en het Carpaaltunnel syndroom. En Centraal neurologische aandoeningen zoals: cva en cervicomyopathie.

De perifeer neurologische aandoeningen zijn alle aandoeningen waar ergens in het verloop van de zenuw druk op de zenuw de klachten veroorzaakt. Bij een hernia drukt de tussenwervelschijf op de zenuwwortel en  bij een ischias is de bilspier vaak de boosdoener. Bij een perifeer neurologische aandoening zien wij bijna altijd een duidelijke oorzaak binnen het lichaam van de patiënt voor het ontstaan van de problemen. Het operatief verwijderen van de hernia is soms onvermijdelijk maar lost niet altijd de oorzaak op. Daarom is het juist bij al deze klachten van belang te ontdekken waardoor deze klachten zijn ontstaan, zodat u voor of na het operatief ingrijpen de kans op volledig herstel vergroot.

Centraal neurologische aandoeningen zijn helaas niet op te lossen of te vermijden middels osteopathie. Echter, wij zien vaak dat mensen met een centraal neurologisch probleem met onnodig veel klachten blijven lopen omdat het er allemaal bij zou horen. Juist bij een lichaam dat niet meer normaal kan functioneren is het van belang de meest optimale beweeglijkheid te behouden, zodat het herstel optimaal verloopt en de bijkomende klachten worden geminimaliseerd.