2. Tarieven en vergoedingen

Kosten van een consult:

Consult  87 euro 

 

Tijdens het eerste consult wordt het grootste deel van de tijd besteed aan de anamnese(vraaggesprekje) en het onderzoek. Zodoende kan het behandelplan worden opgesteld en wordt u geïnformeerd over het verdere verloop van de behandelingen.

Vervolgconsulten starten altijd met een korte evaluatie van de toestand op dat moment. Daarna zal het grootste deel van het consult meestal bestaan uit manuele technieken maar waar nodig wordt ook tijd besteed aan uitleg en adviezen.  Aan het eind van elk consult ontvangt u direct de factuur en dient u deze contant of per pin te voldoen. Let op: wij rekenen NIET rechtstreeks af bij de zorgverzekeraar, dit dient u zelf te doen.

Bijna alle zorgverzekeraars vergoeden een osteopathisch consult gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Neem contact op met uw verzekeraar om te weten of dat ook geldt voor u.

Voor een osteopatische behandeling heeft u géén verwijzing  van uw huisarts nodig.